Odchodzić (ἀπέρχομαι aperchomai)

I wchodzi na górę, i przywołuje, których sam chciał, i odeszli ku Niemu. (Mk 3,13)

καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.

św. Marek wprowadza czytelników i słuchaczy w tajemnicę wyboru Dwunastu poprzez użycie czasu teraźniejszego. To dzieje się dziś. Wybrani odchodzą ku Niemu. Poprawnie brzmiałoby: “przyszli ku Niemu”. Co znaczy to “odeszli”? Może chodzi o to, że odeszli od tamtego, poprzedniego życia, od tego, co do tej pory stanowiło dla nich świat własnych wyobrażeń, wizji przyszłości. Tych kilka kroków fizycznej drogi odejścia od grupy ludzi ma swoje znaczenie duchowe. To jest akt wejścia w nowe życie. To będzie życie z Jezusem i dla Jezusa. Wybrał ich, aby z Nim byli. Pewne granice trzeba przejść, by zobaczyć nowy horyzont.

Komentarz