Podzielić (μερίζω meridzō)

Jeśli dom w sobie samym byłby podzielony, nie może dom ów ostać się. (Mk 3,25)

καὶ ἐὰν οἰκία ἐφʼ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι.

Rzeczywiście „specjalistą” od podziałów, od skłócania ludzi jest duch nieczysty. Nie chodzi o zwykłą różnicę zdań, opinii, poglądów, ale o brak szukania jedności, ideologiczne segregowanie ludzi, o czubek własnego nosa. Ileż to podziałów i kłótni przecina rodziny, małżeństwa, przyjaźnie zostawiając za sobą zgliszcza domów, poszarpane serca, nerwice, lęki, beznadzieje. Chyba nie trzeba tego więcej opisywać.

Pan Jezus podzielił chleb z miłością, aby wszyscy byli jedno. To jedyny podział, który daje jedność. W połamanym Chlebie Żywym jest On cały i w Nim jedno jesteśmy. Niech Słowo Boże zdemaskuje pokrętne zamiary Belzebuba – władcy chaosu, aby zachować w całości Dom – Kościół.

Komentarz