Przykład (παραβολή parabole)

Uczył ich wiele w przykładach i mówił im w swojej nauce:

καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραßολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,
Mk 4,2

Jak podaje słownik teologii biblijnej przykład, czy przypowieść, to pośrednik do otwarcia umysłu na wiarę: im bardziej wierzący zgłębia objawioną tajemnicę, tym bardziej rozumie przykłady. I oczywiście jeśli ktoś odrzuca nauczanie Chrystusa, to rozumienie przypowieści jest dla takiego człowieka niemożliwe. W prostych wziętych z codzienności przykładach, Jezus objawia Boga, który tę codzienność stworzył.

Komentarz