Zaczynać (ἄρχω archō)

I odszedł, i zaczął rozgłaszać w Dekapolu, ile uczynił mu Jezus, i wszyscy się dziwili. (Mk 5,20)

καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.

Egzystencja tego człowieka, którego imienia nie znamy, była ciągle w umieraniu, w śmierci, której wyrazem są groby i kamienie, lęk i niewola. Spotkanie z Jezusem, który świadomie do niego przybył, objawiło moc Syna Bożego. Rzeczywiście zaczął nowe życie, w wolności i mocy posłania, które otrzymał. Jego głoszenie docierało do mieszkańców krainy dziesięciu miast (δέκα deka – dziesięć, πόλις polis – miasto). Jego nowy początek stał się zaczynem dla wielu mieszkańców tamtego regionu, uważanego za pogański. Taki był początek nowej, misyjnej wspólnoty uczniów Jezusa.

Każde moje spotkanie z Jezusem jest początkiem, jak źródło bijące z ziemi, jak pierwszy promień wschodzącego słońca, jak pierwszy o poranku uśmiech ukochanej osoby. Zacznij, i zaczynaj, z Jezusem każdy dzień, każdą drogę, każde dzieło.

Ciąg dalszy w Ewangelii wg św. Marka.

Komentarz