Mówić (λέγω legō)

Inni zaś mówili, że Eliasz jest, inni zaś mówili, że prorok, jak jeden z proroków. (Mk 6,15)

ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν.

Różne są rodzaje mowy. Jej wydźwięk i sens zależy od wewnętrznej relacji do prawdy. Wygłaszane opinie o Jezusie z jednej strony wyrastają na bazie lęku, jak w przypadku Heroda, inne na bazie porównań, dociekań. Jak jest naprawdę, co można powiedzieć o Jezusie, aby mowa nie była słowami na wiatr, aby odsłaniała światło Jego chwały? Potrzebna jest przejrzystość serca. Potrzebna jest wolność od uwikłania w życiowy bałagan, którego doświadczali i Herod, i Herodiada. Herod dał się zwodzić i nieopatrznie wypowiadał nierealne obietnice, z których w ambicji i lęku nie mógł się już wycofać.

Komentarz