Głupota (ἀφροσύνη afrosynē)

(…) cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Mk 7, 22

µοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλµὸς πονηρός, ßλασφηµία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη·

Głupota to przede wszystkim brak bojaźni Bożej i przekonywanie samego siebie, że Boga nie ma (por. Ps 14, 1. 53, 2; Syr 1, 14). To postępowanie wbrew zamysłowi Bożemu, być głupim to decyzja. Głupota to krótkowzroczność bez Boga (por. Łk 12, 20). Głupota to pozostawanie przyziemnym cwaniakiem (por. 1 Kor 3, 18-21).

Pixabay.com

Komentarz