Węzeł (δεσμὸς desmos)

I natychmiast zostały otwarte jego uszy i został rozwiązany węzeł języka jego, i mówił poprawnie. (Mk 7,35)

καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς.

Uzdrowienie tego człowieka z krainy Dekapolu wpisuje się w cuda Jezusa w krainach pogańskich. Tam znalazł wiarę Syrofenicjanki, tam uwolnił opętanego przez legion. Dziś otwiera człowieka najpierw na słuchanie. Taki jest naturalny porządek nauki mowy. Najpierw słuchanie, potem mowa. Najpierw otwiera uszy, by mógł usłyszeć pierwsze słowo „Otwórz się”. Dopełnieniem uzdrowienia jest rozwiązanie węzła, który nie pozwalał mówić, komunikować. Jezus wydobywa tego człowieka z wewnętrznego więzienia. Jak wielu obok nas chodzi z wewnętrznym więzieniem, zamknięci przez obelgę, potwarz, kłamstwo, przekleństwo. Zanieśmy im Słowo, czyli Jezusa. Niech Ewangelia otwiera ich uszy, rozwiązuje ich języki, abyśmy razem mogli głosić Chwałę Boga.

Komentarz