Zbliżać się (ἐγγίζω engidzō)

Uzdrawiajcie tych w nim (mieście) chorych i mówcie im: Zbliżyło się do was Królestwo Boga. (Łk 10,9)

καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καὶ λέγετε αὐτοῖς· ἤγγικεν ἐφʼ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

św. Łukasz użył czasu przeszłego dokonanego (perfectum), co oznacza zaistniały fakt. Tak się stało i trwa nadal. Bliskość Boga była już ogłoszona w imieniu Emmanuel. Teraz tę obecność i bliskość aktualizują posłani po dwóch. Jakkolwiek teologia dogmatyczna mówi o transcendencji Boga, o tyle teologia mistyczna podpowiada, że jest On bliski jak Ojciec, Przyjaciel, Oblubieniec, Baranek. Nie czyni zimnego i formalnego dystansu zza biurka lub piedestału. Zasiada razem do stołu z celnikami i grzesznikami.

Z serwisu pexels.com

Komentarz