Widzieć [jasno] (ἐμβλέπω emblepō)

Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Mk 8, 25

εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ, καὶ διέßλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέßλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα.

Uzdrowienie niewidomego znajduje się w dłuższej sekcji fragmentów wokół chleba i wiary. Od momentu pierwszego rozmnożenia chleba (Mk 6, 35-44), poprzez cudowne władanie nad naturą, faryzeusze i lud słuchają nauki o prawdziwej nieczystości, potem duch nieczysty jest wyrzucony z córki Greczynki (7, 24-30); głuchoniemy jest uwolniony, żeby odpowiedzieć z wiarą; drugie rozmnożenie chleba i znowu oślepienie i głuchota faryzeuszów i (o, zgrozo) uczniów na znak chleba (8, 10-21). I wreszcie dzisiejszy fragment, gdzie Chrystus po raz kolejny cierpliwie uzdrawia mnie z mojej ślepoty na znaki przez Niego dokonywane. Dokonuje się to etapami. Jest niesamowicie cierpliwy w formowaniu mnie jako swojego ucznia, w ogóle Bóg jest taki w całej historii zbawienia.

Pixabay.com

Komentarz