Za mną (ὀπίσω μου opisō mu)

Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει· Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. (Mk 8,33).

Świętemu Piotrowi w dzisiejszej Ewangelii nieźle się oberwało. Możemy być wręcz zszokowani, że Pan Jezus używa aż tak ostrych słów wobec pierwszego papieża. Warto nadmienić, że hebrajskie שָׂטָן oznacza nie tylko diabła, ale także przeszkodę jako taką. Paradoksalnie Piotr słyszy coś, co jest mu znane, ponieważ w podobny sposób, zwracając się ὀπίσω μου, Jezus… powołał pierwszych apostołów: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.(Mk 1, 17). Chrystus pilnuje by wszystko było na swoim miejscu, a dopiero idąc za Nim, jesteśmy w stanie zgodzić się na rzeczywistość, bo wtedy widać dokładnie jej sens.
Dzisiaj także wspólnoty pallotyńskie przeżywają wspomnienie bł. Elżbiety Sanny, świeckiej współpracownicy św. Wincentego. Dzięki świętej współpracy, Dzieło, które zainspirował Duch Święty, mogło się dokonać w sposób dynamiczny. Niech bł. Elżbieta wymadla dla nas otwartość w współdziałaniu świeckich i duchownych.

pixabay.com

Komentarz