Z powodu (ἕνεκεν heneken)

Kto bowiem jeśli chciałby zachować życie swoje straci je, kto zaś straciłby życie swoje z powodu Mnie i Ewangelii, ocali je. (Mk 8,35)

ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δʼ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν.

Najgłębsze i najbardziej owocne motywacje związane są z miłością ofiarną. Można podejmować działania, angażować się z powodu szukania siebie lub z powodu daru z siebie dla kogoś. Nasze zaangażowanie w relację z Panem Jezusem jest tak naprawdę odpowiedzią na Jego dar. On przyszedł na świat z powodu miłości Ojca i miłości do Ojca, i do nas. Stracił życie z powodu mnie i mojego życia, dlatego Bóg wywyższył Go. Nikt Mu nie odbiera życia, On sam je oddaje. Dlatego ten akt ma swoje konsekwencje na wieczność. Jest aktem Jego Boskiego Serca. To, co boskie, jest wieczne.

http://www.pexels.com

Komentarz