Żyjący (ζῶν dzōn)

Rozsądziwszy zaś Szymon Piotr powiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żyjącego. (Mt 16,16)

ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν· σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

Księga Mądrości nazywa Boga “miłośnikiem życia” (Mdr 11,26). Od Niego pochodzi wszelkie życie. Tym imieniem przedstawia siebie Pan w Apokalipsie św. Jana. Byłem umarły, a oto jestem Żyjący. (Ap 1,18)

Życie w różnych odsłonach jest fascynujące, przez sam fakt istnienia. Bóg pełen życia jest jak tętniące źródło, w którym jest początek i trwanie każdego i każdej z nas.

Niech Cię błogosławi Źródło, Syn i Duch.

Komentarz