Zabraniać (κωλύω kōluō)

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Mk 9, 39

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν, οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναµιν ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί µε·

U uczniów odezwała się chyba zazdrość. Parę scen wcześniej nie byli w stanie wyrzucić złego ducha z chłopca, a teraz widzą jak ktoś „obcy” to robi w imię Jezusa. I to jest chyba najlepsza odpowiedź na nieskuteczność uczniów – brak imienia Jezusa (czyli Jego osoby) powoduje panoszenie się zła. Słabo jak się zazdrości czegoś dobrego.

Komentarz