Zastawiać sidła/potykać się (σκανδαλίζω skandalidzō)

Ale jeśli ktoś stałby się przyczyną upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, byłoby lepiej dla niego, aby mu przywiązano kamień młyński do szyi i wrzucono w morze.

Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν (Mk 9,42).

Ręka, noga i oko są częścią człowieka. Nierozsądne jest szukać przyczyn i motywacji swojego postępowania poza sobą. Jeśli coś sprawia, że się potykasz (σκανδαλίζω) życiowo, to poznawaj samego siebie, inaczej wpadasz we własne sidła.

pixabay.com

Komentarz