Błogosławił (ηυλογει ēulogei)

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (Mk 10,16)

καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά.

Błogosławić to innymi słowy: wychwalać, wysławiać, nie móc się nachwalić, wyrażać się o czymś/kimś z uznaniem, czy też po prostu mówić dobrze o kimś lub o czymś.

Jezus jest zachwycony dziećmi. Przygarnia dzieci, a nie odrzuca, wychwala je pod niebiosa, aby rzeczywiście sięgnęły nieba. Czy lepszej pedagogii potrzeba?
Wszystkim nam potrzeba dobrego słowa. W chwili, kiedy je wypowiadamy, błogosławieństwo staje się też naszym udziałem.

Błogosławmy, a będziemy pobłogosławieni.

http://www.pixabay.com

Komentarz