Jest konieczne (δεῖ dei)

Potem powiedział: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.

εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. (Łk 9,22).

Przymus cierpienia Syna Człowieczego jest swoistą koniecznością (δεῖ), a biorąc pod uwagę źródłosłów, zobowiązaniem (δέω). Nikt nie może Bogu zarzucić, że nas nie rozumie, skoro zechciał być jednym z nas i przejść przez cierpienie i śmierć.

pixabay.com

Komentarz