Ojciec (אָב ‘āb)

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. (Ps 68,6)

Ojciec (אָב ‘āb), termin ten występuje we wszystkich językach semickich. W Starym Testamencie jest używany w wielu różnych kontekstach. Oprócz naturalnego ojca nazywa się אָב (‘āb) także dziadka, protoplastą plemienia lub ludu, jak np. Abrahama, często „ojcami” są poprzednie pokolenia, ale „ojciec” to także nauczyciel lub człowiek godny czci, kapłan, opiekun, jak np. m.in. w Psalmie 68,6 Bóg jest nazwany „ojcem sierot”.

W dzisiejszej Ewangelii dwa razy usłyszymy słowa: jeśli jesteś Synem Bożym…. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebemJeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół…, jeśli jesteś Synem Bożym… On będzie cię strzegł, nie będziesz cierpiał, nic Ci się nie stanie. Syn Boży… jest tożsamością Jezusa i to właśnie ta Jego tożsamość jest wystawiona na próbę, którą wróg próbuje zniszczyć, wykraść Mu ją, czyniąc Go swoim synem, czyli swoim niewolnikiem. Właśnie w tym celu diabeł chce uwieść Jezusa swoimi propozycjami sukcesu, władzy i pomyślności.

Jezus, który przezwyciężył pokusy, później w całej Ewangelii pokazuje, że ma władzę nad złym duchem. Stwierdzenie Łukasza, które kończy ten fragment, wydaje się bardzo niepokojące: diabeł odszedł od Niego aż do wyznaczonego czasu. Jaka to chwila? Kusiciel nie poddaje się, powróci, a Jezus ujawni jego działanie w dyskusji z Żydami. W Ewangelii Jana, w rozdz. 8, powie: Gdyby Bóg był waszym ojcem kochalibyście Mnie, ale wy chcecie Mnie zabić … jesteście dziećmi diabła, który jest waszym ojcem, jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kiedy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem… Właśnie w tym momencie wywyższenia na krzyżu Jezus usłyszy: wybaw siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! To jest dokładnie to, czego Jezus nie chce robić, nie chce ratować swojego życia, ale dać je za nas.

Myślę, że pytanie, które zadaje nam dzisiejsza liturgia, brzmi: a ja… Czyim synem/córką jestem? Kto jest moim ojcem? Komu się kłaniam? Oczywiście jesteśmy przekonani, że jesteśmy dziećmi Bożymi, chcemy wykonywać Jego dzieła, ale dopiero w momencie pokus i prób możemy odkryć, czy tak jest naprawdę.

http://www.pixabay.com

Komentarz