Prosić (αἰτέω aiteō)

Czy jest wśród was ktoś taki, kto swojemu synowi, proszącemu o chleb, poda kamień? Albo gdy poprosi o rybę, czy poda mu węża.

ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ. (Mt 7,9-10).

Proszenie (αἰτέω) o cokolwiek zawsze dotyczy jakiegoś deficytu. Jeśli jeszcze to jest związane z rzeczami pierwszej potrzeby, to może dochodzić do swoistego upokorzenia. Jednak iście szatańskim jest otrzymanie kolejnej maski, gdy chce się spotkać osobę.

pixabay.com

Komentarz