Miara (μέτρον metron)

Dawajcie i będzie dane wam: miarą dobrą, upchaną, utrzęsioną i przelewającą się, dadzą do zanadrza waszego. Jaką bowiem miarą mierzycie, w zamian będzie mierzone wam. (Łk 6,38)

δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.

Hojność rodzi się z hojności daru. Skąpstwo umiera w samotności i żalu. Miara, którą stosuje wobec nas Ojciec Niebieski, jest z innych wymiarów. Jeśli On obdarowuje, to bez miary udziela Ducha (zob. J 3,34).

Dobro, którym się dzielimy, zwykłe się pomnaża. Nie ginie, mole go nie zjedzą i rdza nie pochłonie.

Komentarz