Pomiędzy (διὰ μέσου dia mesu)

On zaś przeszedł pomiędzy nimi i odszedł. (Łk 4,30)

αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.

Gdy Rodzice Jezusa odnaleźli Go w świątyni, wtedy siedział pośród uczonych i budził zdziwienie bystrością swego umysłu. Dziś w Nazarecie Jezus najpierw wywołuje zdumienie, ale potem, gdy demaskuje niewiarę Nazaretan, wywołuje gniew i przemoc. Lecz On przechodzi pośród tego kłębowiska nienawiści. On jeden ma władzę nad ludzkimi zachowaniami. Ta władza nie jest przemocowa, destrukcyjna. Jest w niej ogromna wolność i łagodność. Tym razem przechodzi, by pójść do innych, którzy Go przyjmą. W dniu Zmartwychwstania zjawi się pośród tych, którzy będą o Nim rozmawiać. Stanie z darem pokoju i radości wobec lęku i niepewności.

Komentarz