Wczoraj (ἐχθὲς echthes)

Pytał więc ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Powiedzieli więc mu, że wczoraj godziną siódmą opuściła go gorączka. (J 4,52)

ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρʼ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.

Czasem trzeba dobrze przypomnieć sobie, co było wczoraj, by zrozumieć to, co dzieje się dziś. Owszem, wczoraj już minęło, ale tam było Boże działanie, łaska, którą dziś mogę w pełni zrozumieć i przyjąć. Bóg ma dostęp do każdego dnia mojego życia, czy to w przeszłości, czy w przyszłości. W jednej chwili poznaje całe moje życie. Dlatego Ewangelia uwalnia mnie od nadmiernej troski o to, co będzie jutro. Dosyć ma dzień swojej biedy. Najlepszym przygotowaniem do tego, co będzie jutro, jest zaangażowanie się w dziś, mając na względzie to, co było wczoraj.

Wczoraj był zachód słońca, ale dziś znowu świeci.

Komentarz