Świadczyć (μαρτυρέω martyreō)

Ja jestem świadczący o Mnie samym i świadczy o Mnie posyłający Mnie, Ojciec. (J 8,18)

ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.

Czasownik μαρτυρέω martyreō pochodzi w grece od rzeczownika μάρτυς martys – świadek. Będąc w obszarze ewangelicznego myślenia, trzeba wyjść w rozumieniu tego słowa poza skojarzenia sądownicze. Aby świadczyć, trzeba doświadczyć, być w centrum wydarzenia, być zaangażowanym. Dlatego siła świadectwa jest niepodważalna. Pan Jezus mówiąc, że świadczy, objawia swoje ukryte Imię, które zaczyna się uroczystą formą ἐγώ εἰμι ego eimi, tak jak w innych miejscach: Ja jestem Światłością świata, Ja jestem Bramą owiec. To Imię brzmi: Ja jestem Świadczący. Świadczy o miłości Ojca, od którego wyszedł i do Niego idzie. (zob. J 13,3)

http://www.pexels.com

Komentarz