Dobra chwila (εὐκαιρία eukairia)

Od tego czasu szukał dobrej chwili na wydanie Go. Mt 26, 16

καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

Dzisiejszy grecki tekst tchnie niesamowitą ironią, otóż dobrą chwilą (eukairia) dla Judasza jest zdrada, po to, żeby otrzymać trochę srebra. W tym samym czasie apostołowie dla przygotowania Ostatniej Wieczerzy powtarzają słowa Jezusa: „chwila [kairos] moja jest bliska”. Dla Chrystusa to czas błogosławiony, odpowiedni, by oddać życie za zbawienie ludzi.

Komentarz