Jeść (φάγω fagō)

I wziął, jadł wobec nich.

καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
(Łk 24,43).

Chrystus je (φάγω), żeby pokazać uczniom, że ma ciało. Uczniowie muszą spożywać Jego Ciało, żeby ukazać światu, że mają Ducha. Niech dobry Pan oświeca nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma.

źródło: pixabay.com

Komentarz