Łódź (πλοῖον ploion)

Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. (J 6,21)

ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

Dzisiejszym tzw. jednym słowem jest “łódź”. Była to łódź Piotra, którą wiózł uczniów Jezusa na drugi brzeg. Pojawienie się Jezusa na wzburzonym jeziorze wydajnie pomogło Piotrowi i jego towarzyszom w żegludze: “łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali”.

Łódź w symbolice chrześcijańskiej była szeroko wykorzystana przez pisarzy wczesnego chrześcijaństwa. Obrazuje bowiem Kościół, który umożliwia duszom przewiezienie do chwały niebieskiej.
Sławny obraz Giotta Navicella (XIII wiek) w przedsionku Bazyliki św. Piotra w Rzymie przedstawia Kościół jako łódź na wzburzonym morzu. Obok św. Piotr, który idzie naprzeciw Pana Jezusa, ale tonąc chwyta się Jego ręki.

W rejsie przez życie niech również nas chroni i nam pomaga, w dotarciu do szczęśliwego brzegu, wiara w obecność Jezusa w naszej łodzi.

Autor: ks. Paweł, z Rejsu Niepodległości

Komentarz