Manna (μάννα manna)

Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale pomarli.

οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον.
(J 6,49).

W czasach Jezusa istniała tradycja żydowska mówiąca o tym, że mesjasz powtórzy cud Mojżesza związany z manną i w ten sposób uwiarygodni swoją misję. Jezus nie tylko rozmnaża chleb na pustyni, ale daje dużo więcej, choć jednocześnie szokuje…w końcu daje swoje Ciało/mięso σάρξ (sarx). Bóg zawsze daje więcej. To z kolei rodzi pytanie: czy jestem w stanie uwierzyć w Jego olbrzymią życzliwość?

fot.pixabay.com

Jedna uwaga do wpisu “Manna (μάννα manna)

  1. manna codzienności o posmaku miodu….
    Przepiórczy sarx od święta, wtedy szokowało, czy teraz aby nie jeszcze bardziej ?

Komentarz