Pokazać (δείκνυμι deiknymi)

Mówi Mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca i wystarczy nam. (J 14,8)

Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.

Kiedyś Mojżesz prosił Boga, aby mógł ujrzeć Jego chwałę (zob. Wj 33,18). Wtedy mógł zobaczyć Boga tylko z tyłu, gdy już przeszedł, poznawać Go jakby po śladach, które zostawił. Dziś natomiast w Obliczu Jezusa widzimy z Filipem Oblicze Ojca. Każdym gestem, spojrzeniem, dziełem, nasz Pan pokazuje, kim jest i jaki jest Ojciec.

Podobnie możemy czynić i my, tzn. swoim życiem pokazywać Jezusa – emanować Jego Obliczem. Długo nam trzeba się w Nie wpatrywać, a to nam wystarczy.

Komentarz