Życie (ζωή zōē)

To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. (J 6,63)

τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.

Życie jest nie do ogarnięcia, ani nie da się go opisać, chyba, że zamknie się go w jednym słowie. Życie i każdą jego chwilę przyjmujemy, otaczamy szacunkiem, troską, a czasem miłością. Życie ma pomysł na siebie. Każdy z nas żyje inaczej, według innego scenariusza. Nikt z nas, na starcie do życia, nie był w stanie powiedzieć, jakimi ścieżkami będzie je przemierzał, do jakich miejsc zawędruje, kogo spotka po drodze. Podobnie i dziś nie wiemy, co jutro nam życie przyniesie. Wygrywa ten, kto jest nastawiony pozytywnie do życia.
“To Duch daje życie”. Przyjmij w słowie i naturze jego dzisiejszą dawkę.

Komentarz