Troszczyć się (μέλω melō)

Ponieważ najemnikiem jest i nie troszczy się o owce. (J 10,13)

ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Czasownik μέλω melō występuje 10 razy w NT. Tłumaczony jest na polskie odpowiedniki: obchodzić, troszczyć się, zabiegać. Najemnik nie myśli, nie martwi się, co się stanie z owcami, w jakiej są kondycji, czy są głodne, czy najedzone. Jego troską jest zapłata za pracę.

Gdy spojrzymy na panoramę występowania tego słowa, to może nas zaskoczyć, że pojawia się w kontekście pewnego wyrzutu w stronę Pana Jezusa. “Nic Cię nie obchodzi, że giniemy…” (Mk 4,38), “Nie obchodzi Cię, że zostawiła mnie samą…” (Łk 10,40). Odbiór postawy Pana rodzi pewien wyrzut, frustrację, na pozorny brak troski, zainteresowania. Jednak, któż bardziej niż Dobry Pasterz troszczy się o nas.

Ostatnie miejsce w NT, gdzie pojawia się wybrane słowo to 1P 5,7 – “Wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was”. Tu jest ostateczna odpowiedź na nasze wątpliwości, o to, czy ktoś o nas myśli, zabiega o nasze dobro.

http://www.pixabay.com

Komentarz