Chodzić (περιπατέω peripateō)

I chodził Jezus w świątyni w portyku Salomona. (J 10,23)

καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.

Dziś Słowo przywołuje obraz Jezusa spacerującego, pełnego pokoju i pewności, że jest miłowany przez Ojca. Jest u siebie, gdyż jest w domu Ojca. Pierwszy raz w tej Ewangelii widzieliśmy Pana Jezusa w świątyni, gdy wyrzucał kupców i zmieniaczy monet. Wtedy pełen świętego gniewu, teraz w jedności z Ojcem trzyma w rękach swoje owce.

W portyku Salomona słychać nadal kroki Pana, w spokojnym rytmie. Dziś chodzi po ścieżkach i drogach mojego życia. Dlatego wielu dziś rozraduje się Jego zaproszeniem: “Dołącz do Mojej drogi – Pójdź za Mną”.

Komentarz