Posyłać (πεμπω pempō)

Uroczyście zapewniam was: Kto przyjmuje tego, kogo Ja wysyłam, Mnie przyjmuje. Ten zaś, kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. (J 13,20)

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.

Autorytet Jezusa jest zawsze z Jego uczniami. Dziś w Ewangelii fakt ten wybrzmiewa dość mocno. O ile słowo posyłać w jednej formie – αποστελλω (apostello) zakłada misję, więc bycie swoistym ambasadorem wysyłającego, o tyle πεμπω (pempō) sugeruje po prostu zmianę miejsca. Zatem jeśli jesteś Chrystusa, to nawet twoje niepozorne działania są pod Boską opieką.

fot. pixabay.com

Komentarz