Przygotować (ἑτοιμάζω hetoimadzō)

W domu Ojca Mojego mieszkania liczne są, jeśli zaś nie, powiedziałbym wam, że wyruszam przygotować miejsce wam? (J 14,2)

ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν;

Cokolwiek Pan czyni, czyni ze względu na nas. Podobnie jak Ojciec stworzył świat dla nas, tak teraz Syn czyni nas gotowymi do bliskości z Ojcem. Uczy nas spojrzenia, aby oglądać Jego chwałę w domu Ojca. Przygotowania już się dopełniły od Jego strony. W nas jeszcze dojrzewa łaska życia wiecznego. Dojrzewa pośród zmagań w sercu, poprzez nadzieje i zdumienia wszystkich dni i nocy. Jak więc dziś przygotuję miejsce na spotkanie z Panem i Mistrzem? Gdzie i kiedy?

http://www.pexels.com

Komentarz