Hojna miłość (חֶסֶד ḥeseḏ)

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. (Ps 145,8)

חַנּ֣וּן וְרַח֣וּם יְהוָ֑ה אֶ֥רֶךְ אַ֝פַּ֗יִם וּגְדָל־חָֽסֶד׃

Hojna miłość (חֶסֶד ḥeseḏ), to rzeczownik, który w Biblii hebrajskiej występuje zwykle w liczbie pojedynczej i znaczy miłość, miłosierdzie, łaskawość, dobroć, solidarność, wdzięk. Niektórzy znawcy podkreślają, że chodzi w nim o coś, co odnosi się do relacji międzyludzkich, w których wywiera on pewien efekt. Relacja ta może dotyczyć kręgu rodzinnego, przyjacielskiego lub odnosić się do stosunków pomiędzy panującym i jego poddanym, a nawet pomiędzy gospodarzem i jego gościem. Rzeczownik ḥeseḏ wyraża pozytywne stosunki pomiędzy tymi dwiema stronami relacji, które mogły zaistnieć dzięki hojnej dyspozycyjności, czyli dzięki konkretnym działaniom każdej ze stron w stosunku do siebie. W tłumaczeniu חֶסֶד (ḥeseḏ) na język polski nie wystarczy powiedzieć miłość, ale potrzeba przymiotnika, aby wskazać o jaką miłość chodzi: חֶסֶד wskazuje na miłość hojną, wierną, solidarną i miłosierną.

W wielu tekstach, w których przedmiotem jest hojna miłość Boga, termin ten występuje w sposób analogiczny podkreślając charakter konkretny miłości Boga, to znaczy konkretnego działania. Bóg gotowy jest do działania na rzecz człowieka i w tym objawia się Jego hojna miłość do niego. Na przykład w Psalmach hojna miłość Boga (חֶסֶד ḥeseḏ) „idzie w ślad” za psalmistą (Ps 23,6), „strzeże” go (40,12), „podtrzymuje” (94,18), „pociesza” (119,76) lub nawet „zstępuje” na niego (119,41). W dzisiejszym Psalmie responsoryjnym (Ps 145), psalmista mówi, że „Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy (וּגְדָל־חָֽסֶד ûgedol ḥāseḏ)” (w. 8).

Taka właśnie miłość jest przedmiotem nowego przykazania, jakie Jezus w swym testamencie zostawia swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” i „po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami” (J 13,34-35). Pan Jezus używa tutaj greckiego słowa ἀγάπη, aby wskazać, o jaką miłość Mu chodzi. Nie chodzi więc o uczucia, ale o konkretne działania, które są wyrazem miłości.

Komentarz