Zachować (τηρέω tēreō)

Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. (J 15,10)

ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

My możemy trwać (μένω) w miłości Jezusa, ponieważ On zachował/ustrzegł (τηρέω) przykazania Ojca i trwa w Jego miłości. Dobrze jest pamiętać, że to my otrzymujemy wszystko od Boga. Bycie na deficycie, w tym przypadku, rodzi pragnienia i nie powinno być dla nas niczym upokarzającym.

fot. pixabay.com

Komentarz