Jeden drugiego (ἀλληλων allēlōn)

To przykazuję wam, abyście miłowali jeden drugiego. (J 15,17)

ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Hæc mando vobis, ut diligatis invicem.

Wybrane słowo to zaimek wzajemności. Ma tylko liczbę mnogą i nigdy ze swej natury nie pojawia się w mianowniku. Odnosi się do relacji między osobami. Podpowiada, że miłość dokonuje się we wzajemności. Nie jest zamknięta w sobie, uwalnia od różnych form egoizmu. Nie pozwala na hodowanie w sobie narcystycznych postaw. Bez wzajemności, więzi stają się uciążliwe i najczęściej gasną.

Komentarz