Nienawidzi (μισεῖ misei)

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. (J 15,18)

Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

Si mundus vos odit: scitote quia me priorem vobis odio habuit.

Nienawidzić oznacza też brzydzić się, nie kochać, nie szanować. Jezus nie pozostawia swoim naśladowcom żadnych złudzeń. Spotkają się z nieprzyjęciem a nawet z agresją otoczenia. Na nic się nie przyda: “A przecież chciałem tak dobrze”. Bycie chrześcijaninem nie jest przechadzką ukwieconą doliną, lecz niejednokrotnie stąpaniem po zaminowanym polu, gdzie trzeba uważać na każdy krok. Uczeń Chrystusa jest jak saper, który rozminowuje teren nafaszerowany złością ludzką. Z ryzykiem i odwagą musi wejść na niebezpieczne pole i przywrócić je do życia. Rozbroić nienawiść to jest nasze zadanie.

Komentarz