Pamiętać (μνημονεύω mnēmoneuō)

Lecz to powiedziałem wam, abyście gdy przyjdzie ich godzina pamiętali o tym, że Ja powiedziałem wam. (J 16,4a)

ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν.

Sed hæc locutus sum vobis: ut cum venerit hora eorum reminiscamini, quia ego dixi vobis.

Pamięć warunkuje wiele istotnych doświadczeń w życiu ucznia Jezusa. Chodzi nie o jakąkolwiek pamięć ani o samą zdolność pamiętania, lecz o zachowywanie w sercu tego wszystkiego, co powiedział. Słowa Jezusa stają się światłem i mądrością do zrozumienia wydarzeń. To nie historia wyjaśnia Słowo Boże, lecz odwrotnie. Nosząc w sobie wszystkie te sprawy, wydarzenia, słowa, które są Dobrą Nowiną, posiadamy cenny klucz do odczytania, w jaki sposób nasza osobista historia staje się miejscem zbawienia. Słowo Boże kształtuje naszą pamięć, uzdrawia ją, oczyszcza i rozświetla blaskiem prawdy.

Komentarz