Towarzyszyć (ἀκολουθέω akolutheō)

To zaś powiedział zaznaczając jaką śmiercią wsławi Boga. I to powiedziawszy mówi mu: Towarzysz Mi. (J 21,19)

τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.

Hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset Deum. Et cum hoc dixisset, dicit ei: Sequere me.

Św. Piotr uroczystą formułę powołania otrzymuje niemal na samym końcu Ewangelii św. Jana. Przeszedł z Panem całą drogę od pierwszego spotkania, gdy usłyszał swoje nowe imię: “ty będziesz Kefas”. Poznał miłość Jezusa i prawdę o swojej miłości. Widział znaki i odkrywał moc Słowa. Doświadczył upadku i podniosło go Miłosierdzie. Teraz już nie ma złudzeń, co to znaczy pójść i towarzyszyć – dołączyć do drogi z Jezusem. Nawet jeśli będzie to droga w nieznane.

Komentarz