Stawać się (γίνομαι ginomai)

Tak, mówię wam: zanim niebo i ziemia nie przeminie, nie zginie z Prawa nawet jedno jota, nawet jeden rożek litery, aż wszystko się stanie. Mt 5, 18

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται.

Amen quippe dico vobis: Donec transeat caelum et terra, iota unum aut unus apex non praeteribit a Lege, donec omnia fiant

Jak zwykle w przestrzeganiu prawa nie chodzi o samo jego przestrzeganie dla przestrzegania. Prawo Boże wypełniam ze względu na Tego, kto je nadał, żeby mi się lepiej żyło, bo przecież Bóg wie lepiej. Od Zesłania Ducha Świętego mam w sobie Nowe Prawo, służące nie tylko mi, ale całej wspólnocie – to relacja z Nim we własnej osobie.

Pixabay.com

Komentarz