Uświęcić (ἁγιάζω hagiádzō)

Ja uświęcam się za nich, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie.

καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. (J 17,19).

Et pro eis ego sanctifico meipsum: ut sint et ipsi sanctificati in veritate.

Oddawanie Bogu czci w Duchu i prawdzie wymaga dobrej relacji z Nim. Wtedy łatwiej zrozumieć to, że abyśmy byli świętymi, to Ktoś musiał się poświęcić.

fot.pixabay.com

Komentarz