Ciało (σῶμα sōma)

I jeśli prawa twoja ręka jest powodem skandalu, odetnij ją i odrzuć od siebie: lepiej bowiem tobie, aby zginął jeden członek twój, a nie całe ciało twoje do gehenny poszłoby. (Mt 5,30)

καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.

Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam, et proiice abs te: expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam.

Na określenie ciała greka używa dwóch pojęć: soma i sarks. Pierwsze obejmuje cały ludzki organizm, złożony z licznych członków (jak to określa św. Paweł). Drugie odnosi się do konkretnego kawałka ciała, wręcz może znaczyć mięso. Oba pojęcia mają też swoje znaczenie duchowe. Najpierw chodzi o jedność i całość. Może być rozumiane w odniesieniu do jednostki, ale też w odniesieniu do wspólnoty. Bywa, że trzeba coś “odciąć”, co niszczy jedność, rozbija wspólnotę, aby ocalić dobro i piękno.

Pan Jezus używa tzw. hiperboli, by wzmocnić przekaz i znaczenie swojej nauki. Nie zachęca do samookaleczania się. Ciało ludzkie jest dziełem Stwórcy. Jest pod wieloma względami fascynujące, jest ostatecznie świątynią Ducha Świętego.

Komentarz