Tak, nie (ναί, οὐ nai, u)

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Mt 5,37)

ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.

Sit autem sermo vester, est, est: non, non: quod autem his abundantius est, a malo est.

Przecież jest to absolutnie genialna rada. W życiu chodzi właśnie o to, aby dobrze używać tych dwóch słów: “tak” i “nie”. To jest cała sztuka życia. Panu Bogu, szacunkowi, Ojczyźnie, rodzinie, osobie – tak, Złemu – nie; życiu – tak, śmierci – nie; prawdzie – tak, kłamstwu – nie; przyjaźni – tak, wrogości – nie.
Tak, czy nie?

Komentarz