Skarbiec (θησαυρός thēsauros)

Tam gdzie bowiem jest skarbiec twój, tam będzie i serce twoje. (Mt 6,21)

ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.

Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.

Skarbiec skrywa w sobie cenne i drogocenne przedmioty. Każdy ma swój osobisty. Nie musi to być fizyczne miejsce w postaci sejfu. W kontekście czerwcowych nabożeństw przychodzi na myśl Serce Pana Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Przy czym lub przy kim jest moje serce?

Niech nas rozraduje świadomość, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy jest z Bożego skarbca, z Bożej dobroci. Jesteśmy skarbem Jezusowym. W Jego oczach jesteśmy drogocenną perłą.

Komentarz