Sądzić (κρίνω krinō)

Nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni. (Mt 7,1)

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε.

Nolite iudicare, ut non iudicemini.

Tworzenie pojęć, wydawanie sądów i rozumowanie to trzy stopnie poznania ludzkiego. Ciągle więc wydajemy sądy, oceniamy, wartościujemy. Problem sądzenia w dzisiejszej Ewangelii polega na wykrzywionej optyce, a wręcz na pewnej ślepocie, spowodowanej ludzką pychą. Nie tak patrzy człowiek, jak patrzy Bóg. Bóg patrzy na serce. (zob. 1 Sm 16,7)

Zanim zaczniemy wydawać sądy o innych, pozwólmy Bogu nas osądzić, pozostańmy w Jego spojrzeniu, uczmy się Jego optyki pełnej miłosierdzia.

2 uwagi do wpisu “Sądzić (κρίνω krinō)

Komentarz