Rozważyć (ἐνθυμέομαι enthymeomai)

Jezus przejrzał ich myśli i zapytał: Dlaczego złe myśli opanowały wasze serca?

καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; (Mt 9,4).

Et cum vidisset Iesus cogitationes eorum, dixit: Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?Czasami myśli, które przychodzą nam jako pierwsze do głowy, wydają się być najbardziej “naszymi”. Święty Mateusz opisując reakcję uczonych w Piśmie na słowa Jezusa, używa czasownika ἐνθυμέομαι, który sugeruje szybką myśl, w znaczeniu impulsywnej reakcji. Warto spojrzeć na to, co nam gania po sercu i nie bawić się w wydział propagandy. W końcu Prawda może się spotkać tylko z prawdziwym człowiekiem.

pixabay.com

Komentarz