Darmo (δωρεάν dōrean)

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε (Mt 10,8).

Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, dæmones eiicite: gratis accepistis, gratis date.

We wczorajszej Ewangelii mieliśmy wymowne וְאֵ֗לֶּה שְׁמוֹת֙ (oto imiona) Nowego Testamentu, co jest ewidentnym nawiązaniem do początku Księgi Wyjścia. Dzisiaj mamy jakby ciąg dalszy i ukazanie nowej jakości wyzwolenia w Jezusie. Tym razem to Pan działa przez nas, aby dokonywały się uzdrowienia i czyni nas wolnymi, gdyż o nic nie musimy się troszczyć. O ile Izraelici wychodzili z Egiptu z należną zapłatą: srebra, złota i ubrań (Wj 3,22 i Wj 12,35-36), o tyle działanie nasze ma podkreślać dar darmo dany (δωρεάν), czyli łaskę Boga nad wszystkim.

pixabay.com

Komentarz