Mówić (λαλέω laleō)

Bowiem nie wy będziecie mówiący, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił w was. (Mt 10,20)

οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis.

Pierwszym, który mówi, jest Ojciec. Nadal mówi w nas mocą Ducha Świętego. Jego Słowo – Syn jest ponad ludzkie pojęcia, sądy i rozumowania. Tę mowę najpierw mamy usłyszeć w sobie, dopiero potem będziemy mogli wypowiedzieć na zewnątrz, aby była słyszalna wobec pochlebców i oskarżycieli. Pierwszym zadaniem na dziś jest posłuchać, co mówi Duch Święty, co mówi we mnie i do mnie. Słuchanie tej mowy wymaga uważności umysłu, pokory serca i milczenia, które stają się domem dla Słowa Bożego. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. (Ap 2,11)

http://www.pexels.com

Komentarz