Ukojenie (ἀνάπαυσις anapausis)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie.

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. (Mt 11,28).

Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos.

Podobno o jakości naszej pracy, w dużej mierze decyduje jakość naszego odpoczynku. Mateusz powołując się na słowa Pana Jezusa używa ἀναπαύω, które sugeruje nie tylko chwilową przerwę, ale dłuższy czas jej trwania, który to ma przynieść wytchnienie/ukojenie. W swej pracowitości dobrze jest docenić też takie momenty. Mają one bowiem w sobie coś Boskiego. W końcu nawet PAN וַיִּשְׁבֹּת֙ (odpoczął/rozsiadł się) siódmego dnia.

pixabay.com

Komentarz