Niewinny (ἀναίτιος anaitios)

Jeśli zaś poznalibyście, czym jest: “Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, nie osądzalibyście niewinnych (Mt 12,7)

εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν· ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους.

Si autem sciretis quid est: “Misericordiam volo et non sacrificium”, numquam condemnassetis innocentes

Mamy świadomość naszej winy, grzechu, niewierności. Trudno byłoby nam powiedzieć, że jesteśmy bez grzechu. Miłosierdzie Boga czyni nas niewinnymi. Ono przywraca nam raj utracony, odnawia naszą godność, wzywa do nowego życia. Ostatecznie w oczach Jezusa będziemy niewinni. Wziął na siebie nasz grzech. Obmył nas w miłosierdziu swoim, abyśmy nie pokładali nadziei w naszych ofiarach, abyśmy i my nauczyli się czynić miłosierdzie. Wtedy zmieni się nasza optyka. Zobaczymy innych, tak jak i siebie, wolnych od winy.

blooming lilium with wavy petals and pleasant scent
Photo by Skyler Ewing on Pexels.com

Komentarz