Tajemnica (μυστήριον mystérion)

A On odpowiedział: „To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego, a nie tamtym.


ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. (Mt 13,11).

Qui respondens, ait illis: Quia vobis datum est nosse mysteria regni cælorum: illis autem non est datum.

Tajemnica (μυστήριον) staje się czymś kluczowym w poznawaniu Królestwa Bożego. W końcu, żeby ją odkryć trzeba wziąć ją dosłownie i na serio się zamknąć (μύω).

źródło: pixabay.com

Komentarz